Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Đông, Tp Quảng Ngãi